...
 Vaikų saugumas - Page 2 - Forumas
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Forum moderator: katcia  
Forumas » MAMA IR VAIKAS - būsimų ir esamų mamyčių pokalbiai apie vaikučius » PASLAPTYS AUGINANT VAIKUČIUS » Vaikų saugumas (informacija)
Vaikų saugumas
Zaliaake25Data: Pirmadienis, 2010-05-10, 7:44 AM | Žinutė # 16
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs

Pasirūpinkite vaikų sauga

- Visi cheminiai preparatai turi būti saugomi nuo vaikų, o labai toksiški, toksiški ir ėsdinantys (ardantys) preparatai turi būti saugomi užrakinti. Nelaimingo atsitikimo dėl cheminio preparato atveju ar pasijutus blogai reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, jeigu įmanoma, parodyti šio preparato pakuotę ar etiketę.
- Plačiajai visuomenei parduodamos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai, kurie klasifikuojami kaip labai toksiški, toksiški ir ėsdinantys arba kurių sudėtyje yra daugiau nei 1 proc. dichlormetano ir daugiau nei 3 proc. metanolio, turi būti uždaryti taip, kad negalėtų atidaryti vaikas.
- Vaikai turi žinoti, kad viryklių, ypač dujinių, jungikliai – ne žaislai. Esant galimybei naudoti elektros lizdus uždengiančius kištukus bei aštrius baldų kampus izoliuojančius dangtelius, apsauginį kraštą viryklei.
- Vaikus reikia mokyti stebėti užvirimo momentą, kad skystis ar riebalai neišbėgtų ir neužgesintų viryklės kaitviečių – užgesus liepsnai, į virtuvę ims veržtis dujos, o riebalai, patekę ant ugnies, gali ir užsiliepsnoti.
- Kad išvengtų nusideginimų, nederėtų dėti arti stalo krašto nei karšto gėrimo, nei karšto maisto. Be to, bus daug mažesnė tikimybė ant savęs susiversti karštą viralą, jei ant viryklės puodų ir keptuvių rankenos bus nusuktos į vidų, o didžiausi puodai statomi kuo toliau nuo viryklės krašto.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Pirmadienis, 2010-05-10, 7:45 AM | Žinutė # 17
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
Vaikų priežiūros reikmenys

Vaikų priežiūros prekių, kurios gali kelti grėsmę vaikų sveikatai, sąvoka apibrėžiama 2005/84/EB Direktyvoje .

Tai prekės, kurias galima įsidėti į burną, nors jų paskirtis ir yra kita, tam tikromis aplinkybėmis gali kelti grėsmę mažų vaikų sveikatai. Pavyzdžiui, žindukų grandinėlės, buteliukai ir pan.

Tokioms prekėms taikomus reikalavimus nustato
- 1998 m. liepos 1 d. Komisijos rekomendacija 98/485/EB dėl iš minkštojo PVC su tam tikrais ftalatais pagamintų vaikų priežiūros reikmenų ir žaislų, kuriuos jaunesni kaip trejų metų vaikai gali dėti į burną;
- 1999 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas 1999/815/EB, patvirtinantis priemones, kuriomis draudžiama tiekti į rinką žaislus ir vaikų priežiūros prekes, kurie yra skirti tam, kad jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikai juos dėtų į burną, pagamintus iš minkštojo PVC, kuriame yra vienos ar daugiau tokių medžiagų: diizononilftalato (DINP), di(2-etilheksil)ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), diizodecilftalato (DIDP), di-n-oktilftalato (DNOP) ir butilbenzilftalato (BBP), jį pataisančius 2003 m. vasario 19 d. 2003/113/EB, 2003 m. gegužės 20 d. 2003/368/EB, 2003 m. lapkričio 19 d. 2003/819/EB sprendimus.

Rizika

Kaip ir kiekvienas produktas vaikų priežiūros prekės gali taip pat sukelti riziką.
Pavyzdžiui, susižalojimo, pasismaugimo, uždusimo, apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis, elektros šoko ir kt.
Ftalatai - viena plačiausiai naudojamų aplinkai ir žmogui pavojingų junginių grupė. Jie naudojami kaip priedas minkštuose plastikuose, ypatingai PVC, kad juos suminkštintų.

Į Lietuvos rinką draudžiamą tiekti vaikų priežiūros reikmenis, kurių ftalatų migracijos ribinė vertė: iš žaislų, pagamintų iš tam tikrų ftalatų turinčio minkštojo PVC, ir kuriuos jaunesni kaip 3 metų vaikai gali dėti į burną, išsiskiriančių ftalatų migracijos ribinė vertė neturi viršyti šių dydžių:

Medžiaga Didžiausia migracijos ribinė vertė* (mg)

DINP (diizononilftalatas), CAS Nr. 28553-12-0, EINECS Nr. 249-079-5 1,2

DNOP (di-n-oktilftalatas) CAS Nr. 117-84-0, EINECS Nr. 204-214-7, 3,0

DEHP (di-2-etilheksilftalatas), CAS Nr. 117-81-7, EINECS Nr. 204-211-0, 0,4

DIDP (diizodecilftalatas) CAS Nr. 26761-40-0, EINECS Nr. 247-977-1, 2,0

BBP (butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7, EINECS Nr. 201-622-7 6,8

DBP (dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2, EINECS Nr. 201-557-4. 0,8

*Šie kiekiai nustatyti 6 valandas tiriant 10 cm² paviršiaus ploto bandinį žaislo, skirto 8 kg svorio vaikui (iki 3 metų).

Draudžiama tiekti į rinką žaislus, kuriuos jaunesni kaip 3 metų vaikai gali dėti į burną, pagamintus iš minkštojo PVC, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 0,1% jo svorio vieno ar kelių ftalatų, tokių kaip:
- DINP (diizononilftalato), CAS Nr. 28553-12-0, EINECS Nr. 249-079-5,
- DEHP (di-2-etilheksilftalato), CAS Nr. 117-81-7, EINECS Nr. 204-211-0,
- DNOP (di-n-oktilftalato), CAS Nr. 117-84-0, EINECS Nr. 204-214-7,
- DIDP (diizodecilftalato), CAS Nr. 26761-40-0, EINECS Nr. 247-977-1,
- BBP (butilbenzilftalato), CAS Nr. 85-68-7, EINECS Nr. 201-622-7,
- DBT (dibutilftalato), CAS Nr. 84-74-2, EINECS Nr. 201-557-4.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Pirmadienis, 2010-05-10, 7:47 AM | Žinutė # 18
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs

Žaidimo aikštelių įranga

Žaidimų aištelių įrangos produktų kategorijai priklauso įvairios laipynės, kopėtėlės, sūpynės, čiuožyklos, nusileidimo kalneliai.
Žaidimo aikštelių įrangą reglamentuoja Europos standartas EN 1176-1:1998.
Šis standartas apibrėžia pagrindinius žaidimų aikštelės įrangos saugos reikalavimus, kurie buvo nustatyti atsižvelgiant į rizikos faktorius, paremtus turimais duomenimis.
Šis standartas taikomas žaidimų aikštelės įrangai, kuri skirta vaikams naudoti individualiai ir kolektyviai, išskyrus nuotykių žaidimų aikšteles (nuotykių žaidimų aikštelės yra aptvertos, patikimos žaidimų aikštelės, veikiančios ir aptarnaujančio personalo naudojamos pagal pedagogikos principus, skatinančius vaikų vystymąsi ir kuriose dažnai naudojama jų pačių sukurta įranga).Saugos reikalavimai

Žaidimo aikštelių įrangos medžiagai yra taikomi tam tikri reikalavimai:
- Žaidimo aikštelių įrangos medžiagos turi būti gerai pagamintos.
- Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas galimiems toksiškumo pavojams, susijusiems su paviršiaus dangomis.
- Medžiagos turi būti parinktos ir apsaugotos taip, kad tinkamai atliekant tolesnę priežiūrą būtų nepažeistas iš jų pagamintos įrangos konstrukcijos vientisumas.
- Daug dėmesio turi būti skiriama parenkamoms medžiagoms, jeigu įranga bus naudojama ekstremaliomis klimatinėmis ar atmosferinėmis sąlygomis.
- Žaidimo aikštelių įrangai neturi būti naudojamos medžiagos, galinčios sukelti paviršinį užsiliepsnojimą.
- Daug dėmesio turi būti skiriama naujiems gaminiams, kurių savybės nėra gerai žinomos.
Atskiroms dalims taip pat taikomi skirtingi reikalavimai:
- Medinės dalys turi būti sukonstruotos taip, kad krituliai galėtų laisvai nuo jų tekėti ir būtų išvengta jų susikaupimo.
- Metalinės dalys turi būti atsparios atmosferos poveikiui. Sudarantys toksiškus oksidus, trupantys arba rūdijantys metalai turi būti apsaugoti netoksiška danga.
Žaidimų aikštelės įrangoje pavojingos medžiagos neturi būti naudojamos taip, jog jos galėtų kenksmingai paveikti įrangos naudotojų sveikatą.
Žaidimų aikštelės įrangos matmenys ir sudėtingumo laipsnis turi atitikti naudotojus arba jų amžiaus grupę, kuriems ji skirta. Įranga turi būti sukonstruota taip, kad vaikas suprastų ir numatytų su žaidimu susijusius pavojus. Uždaros erdvės, įskaitant tunelius, privalo būti sukonstruotos taip, kad jose nesikauptų vanduo. Įranga turi būti sukonstruota taip, kad suaugusieji sugebėtų pasiekti vaiką įrangos viduje, jei jam reikėtų padėti.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Pirmadienis, 2010-05-10, 7:50 AM | Žinutė # 19
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
Kas atsakingas už žaidimo aikštelių saugą

Gamintojas, platintojas, pateikęs į Lietuvos Respublikos rinką nesaugią žaidimų aikštelės įrangą, atsako pagal Produktų saugos įstatymą.
Šio įstatymo tikslas – užtikrinti, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai.
Gamintojui, platintojui, pateikusiam į Lietuvos Respublikos rinką nesaugią žaidimų aikštelės įrangą, gali būti skiriamos ekonominės sankcijos.
Be to, žala vartotojams, atsiradusi dėl pavojingų produktų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų?

Nelaimingų atsitikimų prevencijai žaidimų aikštelėse užtikrinti Europos standarte EN 1176-1:1998 yra jų įrangai taikomi reikalavimai, kurių turi laikytis tiek gamintojas, tiek platintojas.
Šiame standarte be kita ko nurodyta, kad kas 1 ar 3 mėnesius būtina atlikti žaidimų aikštelių įrangos eksploatacinę priežiūrą bei kiekvienais metais turi būti atlikta pagrindinė metinė priežiūra.
Taip pat žaidimų aikštelių įrangos naudotojams turi būti suteikta visa būtina ir visapusiška informacija apie įrengimų saugą.

Susižeidimų tipai

Naudodamiesi nesaugia žaidimų aikštelės įranga, asmenys gali patirti įvairių sužalojimų, gali kilti pavojus žmogaus sveikatai ar gyvybei. Pavyzdžiui, asmuo gali pasismaugti (esant virvių įrenginiams), nukristi nuo aukštų įrenginių, patirti kitokių sužalojimų (susidūrus dviems besisukantiems įrenginiams).
Tokie atvejai nėra dažni ir tiesiogiai nėra susiję su žaidimų aikštelių įrangos sauga.
Žaidimų aikštelėse dažniausiai pasitaiko įvairių kūno dalių lūžiai.


Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų žaidimo aikštelėse

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų naudojantis žaidimų aikštelės įranga, svarbus ne tik žaidimų aikštelių įrangos saugos reikalavimų laikymasis, bet ir pačių besinaudojančių šia įranga saugus elgesys.
Lietuvoje yra įvykę nelaimingų atsitikimų vaikams supantis ant lauko sūpuoklių bei žaidimų kambaryje, kuriame buvo sumontuotas nusileidimo kalnelis.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:44 PM | Žinutė # 20
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
http://www.zebra.lt/lt....se.html

Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:45 PM | Žinutė # 21
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
http://www.youtube.com/watch?v=brIoUjKUPHY

Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:46 PM | Žinutė # 22
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
http://www.zebra.lt/lt....je.html

Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:47 PM | Žinutė # 23
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
http://www.youtube.com/watch?v=HjnI8J6oXb8

Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:48 PM | Žinutė # 24
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
Vaiko saugumas

Užšalę vandens telkiniai - pavojus neatsargiems

Gyvename švenčių laukimu. Galvojame, kaip papuošti namus, ką dovanosime artimiesiems, kokius patiekalus gaminsime. Bet ar pagalvojame apie savo vaikų saugumą?

Žemė pasidengė sniegu, o vandens telkiniai ledu, kuris labai vilioja mūsų vaikus, nors ne visada pasivaikščiojimas ledu baigiasi sėkmingai. Šiemet jau pasiekė žinia, kad neišlaikius ledui nuskendo 8 metų berniukas.

Kaip bebūtų gaila, pernai ledas pareikalavo 3 vaikų ir 23 suaugusių žmonių gyvybių.

Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau nei 7 cm. Tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos arba geltono atspalvio ledas yra netvirtas, trapus ledas taip pat yra ten, kur įteka upeliai ar yra šaltinių.

Kiekvieną kartą išleisdama vaikus į lauką perspėju, kad neliptų ant ledo, bet nesu tikra, ar jie klausys, nors ir pasižada nelipti.

Ant ledo ypač mėgsta žaisti vaikai, todėl nepalikime jų be priežiūros bei iš anksto įspėkime apie galimus pavojus.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:51 PM | Žinutė # 25
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
Kai vaikas susižeidžia: kaip sustabdyti kraujavimą

Labai dažnai vasarą vaikai susižaloja, bėgiodami nugriūna, susižeidžia, važiuodami dviračiu nukrenta ir t.t. Tad buna kraujo, o kartais ir daug, tad reikia žinoti, kaip jį sustabdyti. Parašysiu keletą patarimų, kaip sustabdyti kraujavimą.

Pjaustinės žaizdos ir nubrozdinimai

1. Na kaip elgtis, kai vaikas nusibrozdina, žino kiekviena mama, bet vis vien priminsiu:). Pasodinkite arba paguldykite vaiką ir nuvalykite žaizdą šiltame vandenyje sudrėkintu marlės tamponu, aš dar apipilu vandenilio peroksidu - dezinfekuoja.

2. Prie žaizdos prispauskite švarų marlės gabaliuką, kad sustabdytumėte kraujavimą. Kai nustos tekėti kraujas, užklijuokite pleistrą.

Smarkesnis kraujavimas

1. Švarios medžiagos gabalėliu, rankšluosčiu arba tiesiog ranka prispauskite žaizdą, o sužeistą kūno dalį laikykite iškėlę virš širdies lygio.

2. Laikykite prispaustą žaizdą mažiausiai 10 minučių, jei kraujas prasisunkia pro tvarstį, nenuimkite jo, bet uždėkite dar vieną sluoksnį.

3. Pristabdę kraujavimą, sutvarstykite žaizdą ir vežkite vaiką į ligoninę. Jei nepavyksta sustabdyti kraujavimo:

Gausus kraujavimas

Kraujavimas, kurio nenumalšina prispausta medžiaga ar ranka arba kuris tiesiog plūsta ar trykšte trykšta iš žaizdos yra labai pavojingas. Skambinkite greitajai.

1. Kuo nors užspauskite žaizdą, laikydami pažeistą vietą iškeltą.

2. Paguldykite kūdikį ir pakelkite jo kojas, atsegiokite drabužius ir žiūrėkite, kad vaikui būtų šilta, apklokite anklode, nebandykite užveržti žaizdos.

Kraujavimas iš nosies

Kai buvau maža, man labai dažnai bėgdavo kraujas iš nosies, vos tik kas prilečia, iš kart bėga kraujas ir būdavo labai sunku sustabdyti. Taip pat nuo saulės bėgdavo kraujas, negalėjau būti be galvos apdangalo - tai mane labai erzindavo ir vargino, tad teko eiti pas gydytoją ir uždeginti, kad taip nebėgtų kraujas. Na šiek tiek padėjo, taip dažnai nebebėgo.

Bet vieą dieną bėgo gausiai, net negalėjo mama sustabdyti kraujavimo, tai bėgo į vaistinę, nupirko tokias ampules, kurios uždegina, reikėjo truputi įpilti į nosį ir laikyti su vata, apipilta kapsulės turiniu (skysčiu), jis man padėjo po poros kartų naudojimo, nustojo kraujuoti nosis. Dabar neturiu bėdų dėl dažno nosies kraujavimo.

Tad ką reiktų daryti, kad sustabdytume kraujavimą:

1. Pasisodinkite kūdikį ant kelių nugarą į jus ir dviem pirštais- nykščiu ir smiliumi- užspauskite šnerves žemiau nosies kaulo, tik nelenkite vaiko galvos aukštyn, tegu laiko tiesiai tik truputi pakelkite, jei palenksite aukštyn, kraujas neišbėgs, o liks nosyje, bus sunkiau sustabdyti kraujavimą (aš net sau leisdavau kraujui išbėgti vis drėkindama vandeniu).

2. Atleiskite po 10- ties minučių.J ei kraujas nebebėga, nušluostykite iškruvintą plotą apie nosį ir burną drėgnu vatos gabalėliu. Nekiškite vatos į nosį.

3. Jei kraujavimas nesiliovė, palaikykite suspaudę nosį dar 10 minučių.

4. Atleiskite ir vėl patikrinkite, ar kraujas dar bėga; jei reikia, palaikykite užspaudę dar kartą.

5. Jeigu mažyliui kraujas iš nosies teka ilgiau nei pusvalandį ir nepavyksta jo sustabdyti, vežkite vaiką į ligoninę.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Zaliaake25Data: Sekmadienis, 2010-12-12, 2:58 PM | Žinutė # 26
forumo pleputė
Grupė: .
Žinutės: 6478
Apdovanojimai: 26
Reputacija: 16
Statusas: Atsijungęs
Vaiko saugumas aukštoje maitinimo kėdutėje

Kūdikis

* Raidos kalendorius
* Straipsniai
o Kūdikio maitinimas
o Kūdikio priežiūra
o Miego karalystė
o Kūdikio fizinė raida
o Kalbos raida
o Sumanus vaikas
o Mokomės bendrauti
o Ar reikia sunerimti?

Vaikų vardai ir
vardų reikšmės

* Pradžia»
* Kūdikis»
* Straipsniai»
* Kūdikio maitinimas

Vaiko saugumas aukštoje maitinimo kėdutėje
Spausdinti
Niekada nenuleisk akių nuo mažylio, kai jis sėdi kėdutėje.

Judviejų mažylis gerokai sustiprėjo, išmoko tvirčiau sėdėti ir pradėjo valgyti kietą maistą, tad netrukus galėsi jį sodinti į aukštą maitinimo kėdutę. Kūdikiai ir maži vaikai dažnai nukrenta nuo jos – tai viena iš dažniausiai juos ištinkančių nelaimių, tad pirkdami kėdutę ir naudodami savo namuose turite būti labai atidūs ir atsargūs.

Rinkis tvirtą kėdutę su plačiu pagrindu. Ją turi būti sunku apversti, ji turi neturėti aštrių briaunų (ar šerpetų, jeigu pagaminta iš medžio) ir gerai tikti tavo mažyliui (atkreipk dėmesį į tai, ar gili sėdynė ir kiek vietos judėti turi kūdikis). Visada naudok mažiems kūdikiams skirtą apsaugos sistemą, kurią sudaro saugos diržas, einantis per kūdikio klubus ir tarp kojų ir turintis patikimą sagtį. Diržai turi būti reguliuojami ir kiekviena padėtis turi būti saugi. Jeigu kėdutė su ratukais, jie turi turėti stabdžius.

Net jeigu mažylis tvirtai užsegtas, negalima visiškai pasikliauti įmontuotomis saugos priemonėmis. Niekada nenuleisk akių nuo mažylio, kai jis sėdi kėdutėje. Pavalgydinusi nepalik joje mažylio – iš pradžių jam tikriausiai bus sunku ilgai išsėdėti tiesiai be paramstymų.


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum.

Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum.

Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum.

Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų pamirštum.
 
Forumas » MAMA IR VAIKAS - būsimų ir esamų mamyčių pokalbiai apie vaikučius » PASLAPTYS AUGINANT VAIKUČIUS » Vaikų saugumas (informacija)
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:


Copyright MyCorp © 2020