...
 Vestuvėms raštai, diplomai, priesaikos, įsakymai, išpirkos - Forumas
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum moderator: katcia  
Forumas » SVEIKINIMŲ IR ŠVENČIŲ SKYRELIS - patarimai ir pagalba besiruošiant šventei » VESTUVĖS, MERGVAKARIS » Vestuvėms raštai, diplomai, priesaikos, įsakymai, išpirkos (informacija, pavyzdžiai)
Vestuvėms raštai, diplomai, priesaikos, įsakymai, išpirkos
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 8:39 AM | Žinutė # 1
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Čia keliame tekstus ir pavyzdžius, kuriuos būtų galima panaudoti įvairiems diplomams, įsakymams, priesaikoms. T.y. keliame tai kas rašoma į vieną lapą. Be komentarų, plepame čia.

Tekstai laikrašukams yra čia.
 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:04 AM | Žinutė # 2
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
PIRŠLIO PATARIMAI JAUNĄJAM

1.Vyre mūsų ąžuoliuk
Į žabangas nepakliūk,
Nesijaudink, kad svočia
Žmoną moko paslapčia.

2.Yra receptai ir vyrams
Sako tu žmogus patyręs
Tik klausyk į galvą dėkis
Visos bėdos bus tik niekis

3.Pirmas receptas brangus
Pačiai staigiai laužk ragus.
Moka jos ant sprando joti,
Paklausyki kantriai ir mielai, o daryki atbulai.

4.Antras receptas nenaujas
Pačiai negadinki kraujo.
Leiski jai išsikalbėti
O patsai mokėk tylėti.

5.Trečias receptas tau vaike
Uošvei pataikauti reikia.
Gražumu ją pažaboki
Diplomatijos išmoki.
Jeigu uošvei būsi geras
Tai nekils namuose karas.

6.Štai ketvirtas patarimas
Nuo pirmos dienos vyruk
Kasą slaptą veskis pirmas
Nes draugus mylėti reik.
Nepamiršti jų visų
Ir prabėgusių laikų.

7.Dar vieną receptą klausyk.
Parėjęs iš darbų žmonelei,
Sakyk kad pavargai nerealiai
Galėsi pagulėt laisvai
Nors ji lai tvarkosi namuose
Sakyk ir girk, kad tai ją puošia.

8.Dar tau receptas šiurkštus
Prie žmonos negirk kitos.
Moterys mums daug atleidžia,
Bet už šitą įsižeidžia.
Daug dar pasakyčiau
Bet užteks gal šitą sykį.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:12 AM | Žinutė # 3
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Liudijimas

Liudijimas išduotas PIRŠLIUI MELAGIUI ir jo pavaduotojai SVOČIAI
Liudijimas pažymi, kad šiuose namuose esantys stalai, suolai, kėdės, ant stalų esantys valgiai, gėrimai, saldumynai ir visi kiti rakandai teisėtai priklauso piršliui ir svočiai,atvežusiems su savimi ką tik šviežiai palaimintus ir surištus visam gyvenimui aukso žiedais jaunuosius su visa veselninkų svita.
Įvairaus plauko apsišaukėliai ar žiopliai per savo neapdairumą užėmę vietas prie stalo pateikus šį liudijimą privalo kuo skubiau, be jokių svyravimų isšinešdinti ir užleisti vietas jų teisėtiems šeimininkams.

Liudijime pateikta informacija nesvarstoma, tik besąlygiškai vykdoma.

Pasirašo: Europos sajungos igaliotas atstovas
ponas KANDONS PIZARAS

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:14 AM | Žinutė # 4
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
PIRŠLIO SERTIFIKATAS

... ( vardas ir pavardė ), pasinaudodamas Svočios naudingais patarimais, sėkmingai baigė Piršlio kursus ir įgijo Piršlio Šmaikštuolio specialybę.

Data:
Patvirtinta:

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:14 AM | Žinutė # 5
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Vyro diplomas

DIPLOMAS
Piršlio universitetas

... ( vardas ir pavardė ) sėkmingai baigė ,,Meilės ir draugystės studijas,, ,
apgynė darbą ,,Žmona - žmogaus draugas,,.
Aukšč. atestacinės komisijos sprendimu jam suteikiama aukščiausios kategorijos vyro specialybė.

Data:
Patvirtinta:

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:14 AM | Žinutė # 6
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Žmonos diplomas

DIPLOMAS
Piršlio universitetas

... ( vardas ir pavardė ) sėkmingai baigė ,,Meilės ir draugystės studijas,, ,
apgynė darbą ,, Kas namuose šeimininkas?,,.
Aukšč. atestacinės komisijos sprendimu jai suteikiama žmonos specialybė ir teisė valdyti vyrą.

Data:
Patvirtinta:

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:14 AM | Žinutė # 7
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Medaus mėnesio suteikimo jauniesiems raštas

Medaus mėnesio suteikimas jauniesiems

Aš piršlys, įsakau suteikti medaus mėnesį jauniesiems:
- Apmatavimų atlikimui,
- Prisitaikymui vienas prie kito,
-,,Kamasutros,, studijoms,
- Priprastimui miegoti dviese,
- Vaikų atėjimo išanalizavimui.

Medaus mėnesio ataskaitą prašau pateikti po 9 mėnesių būsimų senelių tarybai
Sėkmės kūryboje, jaunieji!

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:19 AM | Žinutė # 8
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
NUOSTATAI VESTUVININKAMS

1. Judančių transporto priemonių apsauga rūpinasi patys savininkai.
2. Vestuvėse griežtai draudžiama: kelti triukšmą, skleisti blogą kvapą, aštrius daiktus (kaulus, saldainių popieriukus, ir kt.) kišti kaimynui į kišenę.
3. Taip pat draudžiama taukuotus pirštus, sloguotą nosį valyti į damos suknelę, o kavalieriams į skverną.
4. Moterims po 8 - to stikliuko leidžiama pasidažyti lūpas, o vyrams - atsirišti kaklaraiščius (varlytes).
5. Bučiuotis viešai leidžiama po 10 - to stikliuko.
6. Eiti namo leidžiama po trečių gaidžių. Neįžeidinėkite, paskubomis eidami namo. Būkite mandagūs, palaukite kol išprašys.
7. Draudžiama pavieniui laidyti gerklę. Jei kas nori dainuoti - prisijungia prie choro.
8. Nelaimės ištiktą draugą (jei nugrius po stalu), nepalik vieno, nes juk draugą nelaimėje pažinsi.
9. Po 11- to ir po 20 - to stikliuko vyrams leidžiama atsilaisvinti diržus, o damoms apsižvalgyti.
10. Veselninkai griežtai privalo: saugoti bendrą turtą ir taisyklingai juo naudotis, nesumaišyti lėkštės su pagalve.
11. Svečiams draudžiama gerti iš butelių, sales ribose deginti laužus, plėšyti sukneles ir kitą smulkesnę aprangą.
12. Griežtai draudžiama nakties metu dviese pasišalinti daugiau kaip pusvalandžiui, nes ilgesnis laikas kenkia sveikatai ir klaidina gandrą.
13. Prie stalo elgtis padoriai: nedėti rankų ant svetimų moterų kelių.
14. Auksinė vestuvių taisyklė: Žinokite: žmogus žmogui - draugas, bičiulis, o pakilus temperatūrai iki 40 laipsnių, dar ir brolis.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:19 AM | Žinutė # 9
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
10 ŽMONOS ĮSAKYMŲ VYRUI

Aš esu mylima žmona tavo, kuri ištraukiau tave iš senbernystės liūno, sudaužiau sukietėjusias kojines, ir išskalbiau apatines kelnes. Tau įsakau:
1. Nemylėk kitų bobų tiktai mane vieną;
2. Neplūsk savo pačios be reikalo;
3. Šeštadienį švęsk ne tik su draugais bare , bet ir su manimi kino ar koncertų salėje;
4. Gerbk uošvienę savo, nors tai tau ir labai sunku būtų;
5. Nežudyk nei savęs nei manęs besaikiu alkoholio vartojimu;
6. Nepaleistuvauk komandiruotėse, nes gali įvykti paleistuvystė ir iš mano pusės;
7. Nevok centų iš rankinuko, jei reikia – gražiuoju paprašyk;
8. Nekalbėk tiesos apie mūsų priešvestuvinius laikus;
9. Negeisk svetimų moterų, nesikėsink į jų vainikėlį;
10. Negeisk nei vieno lito, kurį aš pasiliksiu kosmetikai.
Mylėk savo žmoną visa širdimi, visomis proto jėgomis, o savo uošvę kaip pats save.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-02-09, 9:19 AM | Žinutė # 10
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
10 VYRO ĮSAKYMŲ ŽMONAI

Aš esu mylimas vyras tavo, kuris išvedžiau tave iš uošvijos senmergystės namų ir tau įsakau:
1. Neturėk kitų vyrų, tiktai mane vieną;
2. Netark vyro vardo bloguoju be reikalo;
3. Šventadienį švęsk su savo vyru karčemoje;
4. Nežudyk girto vyro su kočėlu;
5. Gerbk bent jau tuos vyro draugus, kurių dar nosys nepamėlo;
6. Nepaleistuvauk išvykus vyrui į komandiruotę;
7. Nevok vyro užslėptų centų, nepanaudok jų kefyrui, jeigu jie skirti alui;
8. Nekalbėk netiesos apie mylimą savo vyrą;
9. Negeisk nė vieno laisvo vyro;
10. Negeisk nė vieno lito, kurį vyras pasiliko (pachmielkai) atsipagiriojimui;
Mylėk savo vyrą visa širdimi, visomis proto jėgomis, o jo draugus – kaip pati save

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-03-23, 9:28 AM | Žinutė # 11
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Stalo išpirkimo sutartis ČIA

Stalo išpirkimo sutartis

Mielos moterys ir vyrai,
Seneliai ir vaikai pipirai,
Šitas laiškas - sakramentas
Pažyma ir testamentas.

Jis išduotas kaip matyti,
Apgavikams nustatyti.
Kaip gi jiems dabar ne gėda
Kas už vaišių stalo sėdo?!

Štai Jaunoji, kad ją velnias
Jeigu jai numovus kelnes,
Švynu veidą nuvalyti
Vyras būtų kaip matyti.

Ir Jaunasis kaip vištelė
Šitaip tik panelė gali,
Rankom kaklą apsivyti
Užpakalį pakraipyti.

Pažiūrėkit į svočiūtę,
Dėdę drūtą, kaip lakštutę,
Pats už stalo įsipiršo
Tiktais barzdą nusiskust pamiršo.

O piršlys, tai tetulė
Nors jai skyrblius dailiai guli,
Švarkas, juosta išaustinė
Bet išduoda ją krūtinė.

Taigi prašom nesupykti,
Bet šį stalą mums palikti.

Piršlys ir svočia

Mes, tikrieji piršliai ir pulkas, sudarome šią sutartį su apsišaukėliais piršliais ir jų pulku, ir siūlome už stalo išpirkimą šią kontribuciją:
1. Vienas puslitris baltos.
2. Vienas puslitris saldaus.
3. Vienas puslitris tauraus.
4. Du buteliai su burbulais.
5. Vienas maišas saldainių.
6. Dvi eilės aplink kaklą...

Sukrovus kontribuciją ant stalo, apsišaukėliai su savo pulku palieka užstalę.

Pasirašo:
Apsukrusis Piršlys
Žavioji Svočia
Mergelės roželės
Berneliai ereliai

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-03-23, 9:33 AM | Žinutė # 12
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
STALO IŠPIRKIMAS

na, kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius tai tada: “Karti, karti, degtinė karti....“a, nenorit bučiuotis, tai netikra veselia, netikri jaunieji. Prašom parodyt pažymėjimą jei tikri jaunieji. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai.Va mūsų jaunieji tai tikri, ir dokumentai tikri...

Gerai, tariamės tada dėl stalo išpirkimo. Mes siūlom:
-Dėžę saldainių
-2 butelaičius baltos
Ar užteks?
Jei ne tai pridėsim dar
-butelaitį konjako
-saldainių
Nuo piršlio , dar ir mūsų pulkas prisidės prie išpirkimo
Ar užteks Jums? Visi girdėjot? (Sako užteks).Tada atiduodam. Viską po mažą buteliuką, saldainių metalinę dėžutę čiulpinukų.
Paskui duodam konjako butelį ir saldainių.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-03-23, 9:35 AM | Žinutė # 13
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Brangūs sveteliai, šiuos du jaunuosius mes kaip porą jau pristatėme, židinio liepsna jau juos sušildėme, atėjo laikas juos kaip atskirus individus pristatyti ir paliudyti, kad tikrai atitinka šių dienų reikalavimus jaunajai ir jaunajam. Ir kaip jau įprasta einant į Europos Sąjungą reikalaujamus ISO standartus. Taigi:

Jaunosios kokybės liudijimas:
Vestuvinė komisija, kurią sudarė SVOČIA ir PIRŠLYS, liudija, kad jaunoji VARDAS baigė aukštuosius mergystės kursus ir įgijo teisę būti ŽMONA ir MOTINA. Jos tinkamumą šioms pareigoms liudija įgytos šios žinios ir dorybės:
PRIVALOMOJI PROGRAMA:
Kūdikio maudymas – siūlo nešti į skalbyklą.
Kūdikio vystymas – siūlo naudoti polietileno maišelius.
Vaiko maitinimas – maitins, jei parduotuvėje gaus košelės.
Vystyklų plovimas – atpuola, nes maišelį galima išmesti.
Valgių gaminimas – pagaminti gali, jei niekas nevers jos pačios valgyti.
Buto tvarkymas – moka vadovauti.
IŠSIMOKSLINIMAS:
Vienu metu sugeba plauti grindis, dažyti lūpas, valyti langus, kepti kiaušinienę. Gerai valdo kočėlą, moka daryti Dirbtinį kvėpavimą, sustatyti sulūžusius kaulus ir atvirkščiai.
SVEIKATOS BŪKLĖ:
Širdis nukrypusi į jaunojo pusę. Kartais kvėpavimas ir pulsas padažnėja, charakterio savybės, nepasibaigus vestuvėms neskalbiamos.
IŠVADOS:
Reikia įsisavinti švelnumo ir kantrumo paslaptis;
Sutuoktuvių pažymėjimas ir vyras įteikiamas vieną kartą ir dublikatas neišduodamas.

Jaunojo kokybės liudijimas:

Vestuvinė komisija, kurią sudarė SVOČIA ir PIRŠLYS, liudija, kad jaunasis VARDAS baigė pasirengimo šeimyniniam gyvenimui aukštuosius mokslus ir įgijo teisę būti VYRU ir TĖVU. Jo tinkamumą šioms pareigoms liudija šios žinios ir dorybės:
PRIVALOMOJI PROGRAMA:
Kūdikio maudymas – žino, kad išmaudžius gręžti nereikia, džiauti galima balkone.
Kūdikio vystymas – suvynioti gali, bet išvystyti tik žirklių pagalba.
Vaiko maitinimas – žindyvės gabumų neturi.
Vystyklų plovimas – sutinka nešti į skalbyklą.
Valgių gaminimas – moka pašildyti šaltibarščius, iškepti šaltieną.
Buto tvarkymas – kai nori – gali, kai gali – nenori.
IŠSIMOKSLINIMAS:
Laikrodį pažįsta, televizoriaus nesibaido, prie krašto gulėti nebijo, gerai valdo peilį ir šakutę, batus susivarstyti moka.
SVEIKATOS BŪKLĖ:
Spalvas skiria, skrandis puikiausiai virškina vakarykščius kotletus, kiaulyte ir kitomis - meilės ligomis neserga, nuospaudų neturi, pirštų nečiulpia.
IŠVADOS:
Specialybės žinias reikia tobulinti visą gyvenimą,
Pamesti arba pakeisti santuokos liudijimą ir žmoną draudžiama.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-03-23, 9:38 AM | Žinutė # 14
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
JAUNOSIOS ĮSIPAREIGOJIMAI JAUNAJAM

Aš, VARDAS , būdama sveiko proto, Jūsų akivaizdoje, iškilmingai prisiekiu:
1.Jei vyras neparneš algos, šaltieną virsiu iš jo galvos.
2.Su vyru elgsiuosi kaip su šunimi: gerai maitinsiu, prieš plauką neglostysiu, retkarčiais paleisiu nuo grandinės palakstyti.
3.Tikrai gerbsiu vyro draugus, bet ir kočėlas rankoj bus.
4. Griekų nedarysiu, bet jei vyras meilėje bus šaltas, tai nelaikysiu už grieką tai, kad vaikai bus panašūs į kaimynus.
5. 8 - ias valandas miegosiu, 8 - ias valandas svajosiu, 8 - ias vyrui ant nervų grosiu.
6. Penkvaikio planą įvykdyti neskubėsiu, kad nebūtų broko.
7.Saugosiu vyrą nuo kortų, arielkos ir svetimų bobų žabangų.
8. Neleisiu vyro į komandiruotes ilgiau kaip trims dienoms, kad neįvyktų paleistuvavimas tiek iš jo, tiek iš mano pusės.

JAUNOJO ĮSIPAREIGOJIMAI JAUNAJAI

Aš VARDAS, būdamas sveiko proto,
Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu:
1. Būsiu geru tėveliu. Skalbsiu ne tik vystyklus, bet ir žmonos kailį.
2. Pakelsiu darbo našumą, ir penkiavaikio planą įvykdysiu per keturis metus.
3. Naminės varymo aparatą perdirbsiu atgal į dulkių siurblį.
4. Dvi savaites po algos apsieisiu ir be žmonos.
5. Už netyčia padarytus griekus su kaimynėm - neatsakau.
6. Migdysiu žmoną visą naktį, o kai šešiom atsikels, kas 15 - iolika minučių sakysiu meilius žodžius.
7. Jei žmona mane muštų, tai bėgsiu į kaimyno rūsį. Ten nuo vyro jo žmona slepiasi.
8. Dėl strainumo neužmiršiu ir burnelę išlenkti.
9. Namo grįšiu pavargęs. Tegul žmona, viską dirbdama, figūrą taiso.
10. Negailėsiu lito pragerto su žmona.

 
Sandrulia7Data: Antradienis, 2010-03-23, 9:39 AM | Žinutė # 15
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
10 ŽMONOS ĮSAKYMŲ VYRUI
Aš esu mylima žmona tavo, kuri ištraukiau tave iš senbernystės liūno, sudaužiau sukietėjusias kojines, ir išskalbiau apatines kelnes. Tau įsakau:

Nemylėk kitų moterų tiktai mane vieną;
Neplūsk savo pačios be reikalo;
Šeštadienį švęsk ne tik su draugais bare , bet ir su manimi kino ar koncertų salėje;
Gerbk uošvienę savo, nors tai tau ir labai sunku būtų;
Nežudyk nei savęs nei manęs besaikiu alkoholio vartojimu;
Nepaleistuvauk komandiruotėse, nes gali įvykti paleistuvystė ir iš mano pusės;
Nevok centų iš rankinuko, jei reikia – gražiuoju paprašyk;
Nekalbėk tiesos apie mūsų prieš vestuvinius laikus;
Negeisk nei svočios savo, nei pamergės, nesikėsink į jų vainikėlį;
Negeisk nei vieno lito, kurį aš pasiliksiu kosmetikai
Mylėk savo žmoną visa širdimi, visomis proto jėgomis, o savo uošvę kaip pats save.

10 VYRO ĮSAKYMŲ ŽMONAI:
Aš esu mylimas vyras tavo, kuris išvedžiau tave iš uošvijos senmergystės namų ir tau įsakau:

Neturėk kitų vyrų, tiktai mane vieną;
Netark vyro vardo bloguoju be reikalo;
Šventadienį švęsk su savo vyru karčemoje;
Nemušk girto vyro su kočėlu;
Gerbk bent jau tuos vyro draugus, kurių dar nosys nepamėlo;
Nepaleistuvauk išvykus vyrui į komandiruotę;
Nevok vyro užslėptų centų, nepanaudok jų kefyrui, jeigu jie skirti alui;
Nekalbėk netiesos apie mylimą savo vyrą;
Negeisk piršlio ir nė vieno pabrolio;
Negeisk nė vieno lito, kurį vyras pasiliko (pachmielkai) atsipagiriojimui;
Mylėk savo vyrą visa širdimi, visomis proto jėgomis, o jo draugus – kaip pati save

 
Forumas » SVEIKINIMŲ IR ŠVENČIŲ SKYRELIS - patarimai ir pagalba besiruošiant šventei » VESTUVĖS, MERGVAKARIS » Vestuvėms raštai, diplomai, priesaikos, įsakymai, išpirkos (informacija, pavyzdžiai)
Search:


Copyright MyCorp © 2020