...
 Gimtadienio scenarijus - Forumas
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: katcia  
Forumas » SVEIKINIMŲ IR ŠVENČIŲ SKYRELIS - patarimai ir pagalba besiruošiant šventei » GIMTADIENIS » Gimtadienio scenarijus (informacija)
Gimtadienio scenarijus
Sandrulia7Data: Penktadienis, 2010-04-16, 11:58 AM | Žinutė # 1
forumo senbuvė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 7103
Apdovanojimai: 21
Reputacija: 10
Statusas: Atsijungęs
Keliame internete rastus arba savo sukurtus gimtadienių scenarijus.
 
VijolėData: Trečiadienis, 2010-07-21, 8:37 PM | Žinutė # 2
forumo numylėtinė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 18205
Apdovanojimai: 63
Reputacija: 11
Statusas: Atsijungęs
Žemiau pateikiame vaikų gimtadienio scenarijų, kurio tema “Pagaliau penkeri”. Dar kitaip visą vakaro žaidimą galima pavadinti ,,Piratai ieško lobio". Kadangi vaikai gauna kvietimus su prierašu — apsirengti ir vaidinti piratus, didelė tikimybė, kad išties susirinks ,,tikri piratai" į vakarėlį, kurio šūkis: ,,Pagaliau penke ri!" Visa vakaro programa bus susijusi ne tik su piratais, bet ir su skaičiumi 5. Šis skaičius simbolizuoja, jog gimtadienio rengėjui sukanka penkeri metai.
Žaidimų dalyviai turi rasti įvairias korteles su skirtingomis užduotimis, nuorodomis. Dalį kortelių turi vedėjas. Taigi vedėjas paskelbia, jog prasideda žaidimas ,,Piratai ieško lobio". Visųu žaidžiančiųjų, t.y. piratų, tikslas — rasti lobį.

1. Vedėjas ištraukia pirmą kortelę. Kortelėje užrašyta mįslė:
,,Eina, eina, bet niekur nenueina". Žaidėjai turi ne tik atspėti, jog tai — laikrodis, jų užduotis — rasti laikrodį, po kuriuo galetų būti paslėpta antra kortelė su kita užduotimi.
2. Antroje kortelėje parašyta, jog kiekvienas žaidėjas gau na atskirą užduotį — išspręsti galvosūkį. Vaikams išdalijami lapai su užduotimis. Tokias užduotis galima parinkti iš įvairių vaikiškų žurnalų ir knygelių. Svarbu, kad užduotys būtų lygiavertės. Vaikams galima pasiūlyti rasti piešiniuose penkis skirtumus, rasti kelią iš labirinto, iš trijų paveikslėlių surasti du vienodus ir t.t.
Vaikas, greičiausiai išsprendęs galvosūkį, turi teisę išsitraukti iš maišo siurprizą. Visiems žaidėjams ištraukus iš maišo prizus, maiše randama trečia kortelė.

3. Trečioje kortelėje parašyta, jog žaidimo dalyviai turi pažaisti žaidimą ,,Nespirk pro šalį".

Sviedinukas padėtas ant žemės. Užsimerk ir apsigręžk, ženk neatsimerkdamas penkis žingsnius į priekį, pašokinėk vietoje, vėl apsigręžk ir grįžk penkis žingsnius sviedinio link. Pabandyk neatsimerkdamas jį paspirti. Ar pataikei?

4. Visiems pažaidus, vedėjas ištraukia ketvirtą kortelę, kurioje užrašyta mįslė: ,,Dieną kaulus nešioja, nakčia po suolu nakvoja". Tai batai. Atspėjusieji mįslę gali savo batukuose ieškoti penktos kortelės. Tik, žinoma, vaikams atėjus į šventę ir nusiavus batukus, reikėtų niekam nematant į vieną batuką įkišti penktą kortelę.

5. Penktoje kortelėje parašyta, jog pats laikas pažaisti žaidi mą ,,Surask batuką".

Žaidėjai stovi ratuku. Jie nusiauna kairės kojos batukus ar šlepetes (o gal tai bus vilnonė kojinė?) ir sustato juos ratuko viduryje. Tada žaidėjams užrišamos akys. Po komandos visi bėga ieškoti savo batuko. Šio žaidimo tikslas — surasti ir apsiauti savąjį.

6. Vedėjas ištraukia šeštą kortelę, kurioje užrašyta mįslė:
,,Dieną ir naktį išplėtęs akis". Kas? Langas. Atspėjusieji mįslę gali ieškoti septintos kortelės. Žinoma, prieš pat šventę reikėtų kurio nors lango kampe priklijuoti šia kortelę.

7. Septintoje kortelėje parašyta, jog reikia pažaisti žaidimą ,,Žiedo dalijimas".

Žaidėjai susėda ratu, o vienas jų eina į vidų. Sėdintieji laiko rankas ant kelių ir perduoda žiedą vienas kitam paslapčia. ieškotojas kartkarčiais griebia tai vienam, tai kitam žaidėjui už rankų, norėdamas surasti žiedą. Kieno rankose rado žiedą, tas eina žiedo ieškoti. Pirmasis ieškotojas sėda šio vieton.

Ten, kur laikomi mamos žiedai, t.y. skrynelėje, vaikai šiek tiek paieškoję ras aštuntą kortelę.

8. Aštuntoje kortelėje siūloma pažaisti žaidimą: ,,Avižas ėsti".

Ant stalo padedama pagalvė. Vienas vaikas įsikniaubia į ją, kad nematytų, kas už jo nugaros stovi. Vienas žaidėjų, stovinčių už nugaros, ima virvagalį, sušeria įsikniaubusiajam per nugarą ir greit tą virvagalį numeta. Tas vaikas, kuris buvo įsikniaubęs į pagalvę, pakelia galvą ir iš veido, akių stengiasi atspėti, kuris žaidėjas jam sušėrė. Jei atspėja, vaikas, kuris sušėrė, eina į atspėjusiojo vietą. Jei neatspėjo — vėl įsikniaubia į pagalvę (t.y. ėda avižas).

9. Pažaidus vedėjas paduoda devintą kortelę, kurioje parašy ta, jog bus spėjama žaidėjų ateitis. Iš medžiaginio maišelio vai kai traukia mažyčius nykštukus, kurie simbolizuoja vaiko visų metų veiklą. Jei nykštukas žiedžia puodus, galima svečiui paaiškinti, jog tikriausiai jis pradės lankyti dailės studiją, jei nykštu kas su dideliu tortu, tikriausiai svečias išmoks kepti tortus. Tokių mažyčių nykštukų galima per kelis mėnesius ar metus prisirinkti iš šokoladinių kiaušinių su siurprizais. Tai nebūtinai turi būti nykštukai. Dar smagiau visus nuteiks maži begemotukai, varlių šeimynėlė ar krokodiliukų klasė.

Maišelyje, iš kurio traukiami nykštukai, bus ir dešimta kor telė.

10. Dešimtoje kortelėje aprašytas žaidimas ,,Žaltys gaudo uodegą".

Žaidėjai sustoja vienas už kito ir uždeda rankas ant priekyje stovinčio pečių. Tai žaltys. Paskutinis žaidėjas — žalčio uodega. Žaltys nori sugriebti savo uodegą — pirmutinis žaidėjas gaudo paskutinį, pastarasis nesiduoda. Žaidėjai taikosi prie galvos ir uodegos.facebook
 
VijolėData: Trečiadienis, 2010-07-21, 8:38 PM | Žinutė # 3
forumo numylėtinė
Grupė: Administratorė
Žinutės: 18205
Apdovanojimai: 63
Reputacija: 11
Statusas: Atsijungęs
tęsinys
11. Pažaidus vedėjas paduoda vienuoliktą kortelę, kurioje užrašytas žodis PERTRAUKA. Vadinasi, pats laikas užkąsti, atsigaivinti, pailsėti.

12. Po pertraukėlės vedėjas paduoda dvyliktą kortelę. Joje aprašytas žaidimas ,,Fantai". Tai vienas linksmiausių žaidimų, tinkantis įvairaus amžiaus vaikams. Tačiau ruošiantis žaisti šį žai-dimą reikėtų iš anksto prisirinkti svečių daiktų — gal pavyks nepastebimai nutverti šaliką, kepurę ar nosinaitę. Galima fantus rinkti ir viso žaidimo metu. Kaip kam patogiau.

Žaidimas ,,Fantai".

Vaikas, kuris žaisdamas kitus žaidimus suklydo ar ko nors neatspėjo, būna nubaustas — turi duoti fantą, idant baigus žaidimą galėtų išsipirkti. Surinktus fantus sudeda į kepurę ar krepšelį, sumaišo ir uždengia nosine. Teisėjas ištraukia vieną fantą ir klausia: ,,Kas šiame fante?" Žaidėjai turi atspėti, kas tame fante užrašyta, ir išpildyti. Paprastai užduotys būna juokingos ir nelengvos.

Štai keletas pavyzdžių:
1. Pagiedoti gaidžio balsu.

2. Pasakyti greitakalbę.

3. Būti veidrodžiu, t.y. atkartoti priėjusių žaidėjų judesius.

4. Kaitalioti linksmą ir liūdną veido išraišką.

5. Būti statula, t.y. stovėti taip, kaip tave žaidėjai pastatys.

6. Loti kaip šuniukas, bliauti kaip veršelis ir kt.

7. Surištomis už nugaros rankomis ir sėdint ant žemės paimti burna pinigą nuo savo kelių.

8. Rankomis parodyti ant sienos gaidžio galvą. Maiše, kuriame yra surinkti fantai, randama ir trylikta kortelė.

13. Tryliktoje kortelėje yra pasiūlymas pažaisti žaidimą ,,Poros ieškojimas". Vedėjas išdalija žaidėjams korteles su gyvūnų pavadinimais. Kiekvienas gyvūnas turi susirasti porą, pvz., gaidys vištą, žąsinas žąsį, karvė jautį t.t. Žaidėjai ieško poros šaukdami gyvulių balsais.

14. Keturioliktą kortelę ištraukia vedėjas. Joje užrašytas žaidimas ,,Pagauk limonado skardinėlę". Žaidėjai sustoja ratu. Jie per rankas siunčia nedidelę limonado skardinėlę (geriau skar dinėlę nei stiklinis buteliukas) tol, kol vienas žaidėjas, nusisukęs nuo draugų rato, paliepia: ,,Stok!" Skardinėlė atitenka tam, kurio rankose ji buvo, kai pasigirdo įsakymas.

15. Penkioliktoje kortelėje, kurią ištraukia vedėjas, parašyta: ,,Vaikų koncertas". Visi šventės dalyviai parodo tai, ką pasiruošė namuose. Vaikams būtų smagu, jei už kiekvieną pasirodymą gautų po nedidelį prizą.
16. Vedėjas paskelbia, kad vaikai pasiraustų savo kišenėlėse, rankinukuose. Kuris nors vaikas savo kišenėje aptinka šešioliktą kortelę. Žinoma, vakaro pradžioje reikėtų tą kortelę paslapčiom įkišti. Paprasčiausia būtų susitarti su kurio nors svečio mama. Mamai lengviau tą padaryti.

Taigi šioje kortelėje užrašyta mįslė: ,,Be akių, bet viską mato". Tai veidrodis. Atspėję vaikai bėga ieškoti ne tik veidrodžio, bet ir septynioliktos kortelės. Tai nelengva, nes bute tikriausiai yra ne vienas veidrodis.

17. Už veidrodžio užkištoje kortelėje kviečiama pažaisti žaidimą ,,Šyvis".

Vienas žaidėjas klūpo keturiomis ant žemės. Jo akys užrištos šaliku. Kitas žaidėjas užsikaria ant jo. Vaikai klausia: ,,Šyvi, šyvi, kas tau ant nugaros?" Jei šis atspėja, raitėlis užima šyvio vietą.

18. Vedėjas paduoda aštuonioliktą kortelę. Joje žaidimo ,,Virvė" aprašymas. Imama ilga virvė ir surišami jos galai. Žaidėjai sustoja ratu ir abiem rankomis laikosi už virvės. Vienas vaikas stovi rato viduryje ir taikosi suduoti per žaidėjų rankas. Žaidė jai, nepaleisdami virvės, tuoj pat atitraukia rankas, kad per jas nesuduotų. Žaidėjas, kuris paleidžia virvę arba kuriam sudavė per rankas, turi eiti į rato vidurį, o tas, kuris sudavė, eina į jo vietą ir įsikimba į virvę.

19. Devynioliktoje kortelėje parašyta, jog vedėjas vaikams turi išdalyti schemas, kuriose pažymėta paslėpto lobio vieta. Kiekvienas nori pirmas atrasti lobį, t.y. skrynelę su paskutine kortele.

20. Paskutinėje, t.y. dvidešimtoje, kortelėje pasiūlymas suvalgyti gimtadienio tortą ir išsidalyti lobį. Visi vaikai burtais traukia mažas korteles. Pagal jas išdalyjami prizai.

Valio! Pagaliau piratai rado lobį! Uždegamos gimtadienio žvakutės. Laimingi vaikai lukštena savo paketėlius, — štai kokį lobį surado piratai!facebook
 
AtileData: Pirmadienis, 2011-01-10, 12:48 PM | Žinutė # 4
forumo siela
Grupė: Administratorė
Žinutės: 24567
Apdovanojimai: 70
Reputacija: 32
Statusas: Atsijungęs
Išgalvota kelionė

scenarijus:

1. perskaitomas gimtadienio tvarkaraštis ir meniu

2. Įvadinis žodis, sveikinimas ir dovana - 2 bilietai į Egiptą ir pinigai kelionės išlaidoms.

doleris

3. Jubiliatė turi išsirinkti iš 5 kandidatų sau kelionės palydovą. Atspausdiname 5 lapus su kandidatų nuotraukomis ir juokingais jų aprašymais. Įteikiame jubiliatei kad išsirinktų. (Mano daryti yra fotosopo skyrelyje "kita mūsų kūryba")
4. Jubilijatei įteikiama didelė turginė tašė pridėta įvairiausių reikalingų ir nereikalingų daiktų į kelionę.
* degtinė zageronui
* skilandis zakuskei
* česnako galva nuo bacilų
* DIROL kvapui užmušti
* TVIX saldi porelė romantiškai vakarienei
* stringai nakčiai
* angliukai nenumatytiems atvejams

5. žaidžiam, šokam, dainuojam, sprendžiam užduotis, galvosiūkius, menam mįsles.

6. baliui besibaigiant atkeliauja liūdna žinia jog kelionė dėl kiaulių gripo atšaukiama ir įteikiamas kitas bilietas į Rugpienių kaimą kasti bulvių.

7. uždegamos žvakutės ant torto ir perskaitoma "Gyvenimas iš 100 žodžių".

8. įteikiamas palinkėjimų lapas su įvairias palinkėjimais nuo gimtadienio šventės dalyvių.

 
cajoleData: Penktadienis, 2011-08-05, 9:31 PM | Žinutė # 5
pažįstama
Grupė: Registruotas narys
Žinutės: 685
Apdovanojimai: 5
Reputacija: 1
Statusas: Atsijungęs
25 metų jubiliejus

Salę (vietą, kurioje švęsite) siūlyčiau papuošti savo gyvenimo foto ir jums svarbiais gyvenime žmonėmis foto. (tas foto galima sukabinti kaip skalbinius ant virvės su raudonais ir juodais segtukais) taip pat galite pasirūpinti sienlaikraščiu, kuriame aprašykite ir kiekvieną žmogų kuris dalyvaus jūsų gimtadienyje. Stalą serviruokite jums patinkančia spalva, tačiau daug raudonos ar juodos venkite, nes gali būti tos spalvos per daug. Ant sienos, jei bus galima, priklijuokite raudonus ir juodus vokus (raudoni skirti moterims, juodi vyrams) tuose vokuose tegul būna užduotys, kurias svečiai šventės metu privalės įvykdyti. (jei neišeis priklijuoti vokų ant siernos, tuomet ant šniuriukų nuleiskite nuo lubų ar kitos vietos.
Atvykus svečiams, ir jus pasveikinus, duokite išgerti kiekvienam po stikliuko specialaus dvidešimt penkmečio raudoniukės (pasidarykite kokį alkoholinį gėrimą raudonos spalvos) turėkite butelį rankose ir stikliuką, pasakius jums palinkėjimą ir įteikus dovaną duokite po stikliuką kiekvienam svečiui kaip padėkos ženklą. (jei kas atvyktų be raudonos ar juodos spalvos, būkite pasiruošus gimtadienio raudonas kepurėles, jas uždėsite kaip baudą).
Susirinkus visiems svečiams prie stalo.

VEDANTYSIS:
Kiek daug norėčiau pasakyti, kad šiandien matau jus visus susėdusius šalia manęs. Kiek daug norėčiau pasakyti, kad turiu tiek man artimų žmonių. Kiek daug norėčiau pasakyti... bet galiu ištarti tik... ačiū. Ačiū brangieji už jūsų draugystę, meilę ir ištikimybę. Ačiū jums labai. Tad pakelkime pirmąsias taures už draugystę, kuri tęstųsi ilgus ilgus metus.

Išgeriate, užkandate.

VEDANTYSIS:
Manau, kad neliktume nepavalgę ir neišgėrę, reikia įdarbinti kelis žmones prie šio žavingo raudonai juodo stalo. Taigi mums reikalingas Raudonųjų vadas ir Juodųjų vadas. (išrenkate stalo komendantus) nuo šios minutės jus netik būsite atsakingi už stikliukų ir lėkščių papildymą, bet valdysite ir visaip vadovausite savo spalvos armijai. (įteikite po švilpuką vienam raudoną, kitam juodą)
Tad prašom atsistoti ir prisiekti kaip tikrų vadų priesaiką. Kartokite paskui mane:
Aš raudonasis .......... (žmogaus vardas) šiandien prisiekiu, raudonuosius mylėti, lepinti ir norūs tenkinti, juodiesiems į kaulus duoti ir valgymo bei gėrimo varžybose nenusileisti.
Aš juodasis ....... (žmogaus vardas) šiandien prisiekiu, juoduosius vesti pirmyn, jų norūs tenkinti ir raudoniesiems nenusileisti, prireikus šonus aptalžyti ir varžybose pirmauti.
Išgeriat ir užkandat, galima ir pašokti

VEDANČIOJI: (užsidekite žvakutę ar mažiuką aukurėlį)
Jei nepamiršti, kad turi tėvus – niekada tavęs neapleis Dievo palaima....
Jei nepamiršti, kad turi artimuosius – niekada neliksi rūpesčiuose vienas......
Jei nepamiršti, kad turi draugus – niekada nebūsi pamirštas šventėse....
Jei nepamiršti, kad turi šeimą – visada jausi meilę....
Tad brangūs tėveliai.
Brangus mano vyre.
Ši ugnis jums, nes šiandien, šią ypatingą proga noriu vėl uždegti šeimos židinį, prie kurio noriu jums padėkoti ir pasakyti, kaip aš jūs stipriai myliu.
(pastatote aukurėlį stalo centre ir pasiūlote išgerti ir sudainuoti tėvams ir jūsų vyrui ilgiausių metų)
Tau mama noriu padovanoti raudonai juoda nosinaitę, kad galėtum šluostyti laimės ašaras kiekviena mano gimtadienį
Tau tėti štai šį raudoną kaklaraištį, kuris simbolizuoja tėčių tėtį, o tiksliau patį geriausia tėtį pasaulyje
Tau brangus vyre – dovanoju štai šį juodą kaklaraištį, kuris reiškia.... kad kol taps jis raudonas dar daug metų teks tau su manimi nugyventi...
 
cajoleData: Penktadienis, 2011-08-05, 9:31 PM | Žinutė # 6
pažįstama
Grupė: Registruotas narys
Žinutės: 685
Apdovanojimai: 5
Reputacija: 1
Statusas: Atsijungęs
Išgeriate

VEDANČIOJI:
Brangūs mano draugai, turbūt pro šalį neprasprūdo jums štai šie paslaptingi vokai (ant sienos ar ant virvučių) dabar moterys nusiriša raudonus vokus, vyrai juodus. Perskaitote kas ten jums parašyta ir privalėsite įvykdyti, kitaip įgysite raudonas arba juodas baudas.
Klausimai , kas neatsako į klausimą, tas gauna baudą (pasirinktinai juoda arba raudona)
KLAUSIMAI:
• kiek metų šiandien suėjo ..... (jubilatės vardas) (jei ta diena dar nėra 25 tuomet į klausimą bus neatsakyta) 
• Pasakykite kurią savaitės dieną gimė jubiliatas?
• Kokie jo parametrai tada buvo (svoris, ūgis)?
• Kur tai įvyko?
• Kada (val.)?
• Koks jo darželio auklėtojos vardas?
• Koks tada buvo pats mylimiausias žaislas?
• Kas buvo pats geriausias draugas mokykloje?
• Kokiu pažymiu buvo įvertintos jo fizikos (matematikos ar kt.) žinios atestate?
• Koks jo išsilavinimas?
• Kur jis pradėjo savo darbo karjera
• Kur susipažino su savo vyru ?
• Kada buvo jų vestuvės?
• Koks tada buvo oras?
• Pasakykite kiek metų jo vaikams.
• Labiausiai mėgstamas valgis?
• Labiausiai mėgstamas užsiėmimas?
• Kokį gėrimą labiausiai vertina?
• Labiausiai patinkanti Šou biznio žvaigždė?
• Koks dabartinis jubiliato ūgis ir svoris?
• Kokius turtus valdo jubiliatas?
• Kokie medžiai auga šalia jo namų?
• Kokius automobilius jis labiausiai mėgsta?
• Labiausiai patinkanti daina?

Neatsakiusiam į klausimą duokite pasirinkti juodos ar raudonos spalvos baudą.
RAUDONOS BAUDOS:
Atsistoti ant kėdės ir išgerti stikliuką iki dugno bei garsiai sušukti valio
Pabučiuoti jubialitę 25 kartus
Sušokti viliotinį
Pasakyti meilės tostą jubiliatei
Nusisukti nuo visų svečių uždėti savo abejas rankas sau ant užpakaliuko ir pavizginti jį tris kartus
JUODOSIOS BAUDOS
Padainuoti posmelį dainos ir išgerti
Išgerti stikliuką be rankų
Pasirinkus partnerį, paprašyti jo kad šis iš savo rankų duotų išgerti
Sukurti ketureilį apie jubiliatę įpinant žodį „juoda“.

Išgeriate už tokius jus gerai pažystančius draugus.

VEDANČIOJI;
Brangūs seneliai. Šiandien ir jums noriu tarti ačiū, kad visada esate šalia. Kad rūpinatės ir beatodairiškai mylite.
Tad brangieji, jums dovanoju šiek tiek vaistukų, kad rytoj pagerintumėte sveikatą (raudonos bobelinės po buteliuką)

Išgeriate už senelius.
Šioje vietoje reikia pasiūlyti, gal kas nori pasakyti tostą.

Žaidimai šokiu metu

• Dalyvauja dvi komandos. Raudonųjų ir juodųjų Kiekvienam prie kojos pririša po balioną... Užduotis: susprogdinti priešininko balionus....

• Išdalinti po 1 plastmasinį vienodą butelį ir po vieną laikraštį (tokį patį)... esmė, kas greičiau uždarys butelyje laikraštį

• Svečiams, suskirstyti poromis, įteikiama po saldinį (padėjus ant kėdės, stalo ir pan.) ir pasiūloma jį išvynioti be rankų pagalbos ir pasidalinus per pusę jį suvalgyti – laimi ta pora kuri tai atliks pirma

• paprašoma užstalėje sėdinčių pasakyti kas pas kaimyną iš dešinės (ar kairės) jam patinką, kas ne... kai visi tai pasako paprašyti pasakiusiųjų pabučiuoti tai kas jam patinka ir įkasti į tą vietą, kuri jam nepaiko...

• su pirštinėmis varžomasi kas greičiau užsegs (ar atsegs) kokį tai rūbą.

• sudaromos dvi komandos, duodamas startas... ir komandos nusiimdamos bet kokius savo drabužius stengiasi iš jų sudaryti kuo ilgesnę eilutę ant pievelės, ...salėje... laimi ta kurios išguldyta eilutė ilgiausia ... (čia galima raudona arba juoda drabužius kad nusirengtų  )

• taip pat surengti aukcioną, kuriame parduokite savo raudonus ar juodus daiktus. (galite parduoti už stikliukus, už užduotis arba už daiktus, kuriuos vėliaus reiktų išsipirkti)

• porai įduodate balioną, kurį reikia įdėti tarp pilvų, paleisti muziką, kad be rankų pašoktų, paskui balioną įdėti tarp krūtinių, taip pat pašoka, na galiausiai įdedate tarp kaktų...

PRIEŠ 24 VAL.
Štai išaušo vidurnaktis ir pasaka turės gražų tęsinį...
Užpūtimas žvakučių ir ilgiausių metų (kilnojimas)
Fejerverkai.
 
cajoleData: Antradienis, 2011-09-27, 8:01 PM | Žinutė # 7
pažįstama
Grupė: Registruotas narys
Žinutės: 685
Apdovanojimai: 5
Reputacija: 1
Statusas: Atsijungęs
Veliaveles su uzrasais:
Sveiki susirinkę, sveteliai mieli,
Vieni iš arčiau, o kiti iš toli.
Te šventė ši vėl suvienija mus,
Pabudina mūsų draugystės jausmus.
Kadangi šios švetntės tema „Hello kitty man jau 2“ įteiksim jums būtinus šventės atributus. (Paduodamos karūnos, ženkliukai ir vaikams kojinės su "Hello Kitty")
(Karšta atnešu ir atsigeriame šampano už puikias dovanas)
Dabar prašysiu paeliui kiekvieno paimti po torto gabaliuką, viduje yra staigmenėlė, paprašyčiau perskaityt ir parodyti gestais, be žodžių kas parašyta. Visi kiti turi atspėti, atspėjęs gaus prizą.(Padalinamas tortukas, žaidžiama).
Turbūt pro šalį neprasprūdo jums štai šie paslaptingi vokai ant sienos, dabar kiekvienas nusiimkite po voką. Perskaitote kas ten jums parašyta ir privalėsite atsakyti teisingai, kitaip įgysite rožines arba baltas baudas.
Pakelkime taures už tokius Karolytę gerai pažistančius žmogučius.
Žaidimų dalyviai turi rasti įvairias korteles su skirtingomis užduotimis, nuorodomis. Dalį kortelių turim mes. Taigi skelbiu, jog prasideda žaidimas ,,Ieškom katytės Hello kitty".
1. Vedėja ištraukia pirmą kortelę. Kortelėje užrašyta mįslė:
,,Eina, eina, bet niekur nenueina". Žaidėjai turi ne tik atspėti, jog tai —hello kitty laikrodis, jų užduotis — rasti laikrodį, po kuriuo galetų būti paslėpta antra kortelė su kita užduotimi.
2. Antroje kortelėje parašyta, jog kiekvienas žaidėjas gauna atskirą užduotį — išspręsti galvosūkį. Vaikams išdalijami lapai su užduotimis. Reikia rasti Hello Kitty piešiniuose penkis skirtumus, rasti kelią iš labirinto, ir t.t. Visiems žaidėjams ištraukus iš maišo prizus, maiše randama trečia kortelė.
3. Visiems pažaidus, vedėja ištraukia ketvirtą kortelę, kurioje užrašyta mįslėMiške gimė ir klestėjo, namo parėjęs žmones glamonėjo.Tai lova. Atspėjusieji mįslę gali lovose ieškoti ketvirtos kortelės.(Labai linksma buvo kai visi kuitesi lovose, po pagalvemis :D)
4. Kortelėje parašyta, jog bus spėjama žaidėjų ateitis. Iš medžiaginio maišelio traukiu mažyčius nykštukus, kurie simbolizuoja visų metų veiklą. Jei nykštukas žiedžia puodus, galima svečiui paaiškinti, jog tikriausiai jis pradės lankyti dailės studiją, jei nykštukas su dideliu tortu, tikriausiai svečias išmoks kepti tortus. Maišelyje, iš kurio traukiami nykštukai, bus ir sekanti kortelė.
5. Vedėja ištraukia kortelę, kurioje užrašyta mįslė: ,,Dieną ir naktį išplėtęs akis". Kas? Langas. Atspėjusieji mįslę gali ieškoti septintos kortelės. Žinoma, prieš pat šventę reikėtų kurio nors lango kampe priklijuoti šia kortelę.
6. Kortele, kurioje užrašytas žodis PERTRAUKA. Vadinasi, pats laikas užkąsti, atsigaivinti, pailsėti.
7. Ten mįslė: "Be akių, bet viską mato". Tai veidrodis. Atspėję vaikai bėga ieškoti veidrodžio, o ten randa ir paskutiniąją kortelę. Paskutinėje kortelėje pasiūlymas suvalgyti gimtadienio tortą ir išsidalyti lobį.
Valio! Pagaliau rado Hello Kitty katytę!
(Kortelėje parašyti) Ar matei, kaip meškutis šį rytą Karolytei šypsojos ir leteną tiesė,
Ar skaitei vėjo laišką rašytą, jis ant lango jai pasaką piešė,
Ar girdėjai, kaip žodžiai šlamėjo: "Su gimimo diena, mielas vaike!“
0 žvirbliukas kieme vis čirškėjo: "Čik či riki, Karolytei laimės, jai laimės!“
Šiandien Karolyte taip gražiai pasipuošus, tokia svarbi, ypatinga.
(Vaišinamės Hello kitty tortu)


Message edited by cajole - Antradienis, 2011-09-27, 8:10 PM
 
AtileData: Antradienis, 2012-07-10, 2:14 PM | Žinutė # 8
forumo siela
Grupė: Administratorė
Žinutės: 24567
Apdovanojimai: 70
Reputacija: 32
Statusas: Atsijungęs
18-OJO GIMTADIENIO SCENARIJAI

Kelios idėjos, ką veikti per 18-ąjį gimtadienį, kurias galima išplėtoti į šaunų ir turiningą gimtadienį:

1. 18-asis gimtadienis danguje

Vieta: aukštai danguje.

Veiklos: skrydis oro balionu, lėktuvu, sraigtasparniu, naikintuvu, dirižabliu, sklandytuvu, parasparniu; šuolis su parašiutu, akrobatinis skrydis, šuolis su guma, aitvarų laidymas, jėgos aitvarų leidimas (kaitavimas).

2. Motorizuoto 18-ojo gimtadienio scenarijus

Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.

Veiklos: važiavimas motociklu ar motoroleriu, kartingai, važiavimas keturračiu, dykumų safaris, važiavimas limuzinu ar senovišku automobiliu (retro, rusišku).

3. Aktyvaus 18-ojo gimtadienio scenarijus

Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.

Veiklos: boulingas, biliardas, snukeris, stalo tenisas, laipiojimas dirbtinėmis uolomis, apsilankymas nuotykių parke ar atrakcionų parke, dažasvydis, šratasvydis, jodinėjimas, šaudymas iš lanko ar tire, čiuožinėjimas, važiavimas rogėmis.

4. 18-ojo gimtadienio gamtoje scenarijus

Vieta: gamtoje (prie ežero, miške), kaimo turizmo sodyboje.

Veiklos: plaukiojimas valtimi, laivu, vandens dviračiais, plaustu, jachta, baidarėmis, žvejyba, piknikas, maisto gaminimas ant laužo, stovyklavimas su palapinėmis, vanojimasis pirtyje, žaidimas lauko žaidimų (futbolas, krepšinis, tinklinis).

5. Muzikalus 18-asis gimtadienis

Vieta: namie, gyvos muzikos klube ar šokių klube.

Veiklos: karaoke vakarėlis, ėjimas į koncertą, šokiai per naktį klube.

6. Ramus 18-asis gimtadienis

Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.

Veiklos: vaišinimasis namie, restorane, kavinėje, picerijoje, bendravimas, stalo žaidimų žaidimas, klausymas mėgstamos muzikos, dangaus žibintų/vandens žibintų laidymas.

7. 18-asis gimtadienis vandenyje

Vieta: gamtoje ar baseine.

Veiklos: banglenčių sportas, plaukiojimas valtimi, plaustu, jachta, baidarėmis, važiavimas vandens motociklu, plaukiojimas baseine, SPA procedūros, pirtys ir masažai, ėjimas į vandens pramogų parką.

8. Žingeidus 18-asis gimtadienis

Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.

Veiklos: įdomi pažintinė, kultūrinė ekskursija su gidu, kelionė į kitą miestą ar šalį, vyno, sūrio, arbatos ar šokolado gamybos pamoka ir degustacija, naktinis žygis, orientaciniai žaidimai.

9. Meniško18-ojo gimtadienio scenarijus

Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.

Veiklos: speciali pamokėlė svečiams: tapyba, keramika, papuošalų gamyba, dekupažas, mozaika, vilnos vėlimas, fotosesija, šešėlių teatras, mimų teatras, ėjimas į kiną ar teatrą.


Šypsena turi veidrodinį efektą. Jei šypsosies tu - šypsosis ir tau.
 
jurgita55Data: Trečiadienis, 2013-01-30, 3:51 PM | Žinutė # 9
forumo draugė
Grupė: Registruotas narys
Žinutės: 1462
Apdovanojimai: 6
Reputacija: 3
Statusas: Atsijungęs
Dar radau:

50-OJO GIMTADIENIO SCENARIJUS

Kelios idėjos, ką veikti per 50-ąjį gimtadienį, kurias galima išplėtoti į šaunų ir turiningą gimtadienį:

1. Muzikinis 50-asis gimtadienis
Vieta: namie arba restorane, kitoje specialioje vietoje.
Veiklos: vaišinimasis, klausymas geros muzikos, koncerto, karaoke vakarėlis, filmavimas, šokiai, svečių muzikiniai prisistatymai ir
linkėjimai jubiliatui.

2. Turistinis 50-asis gimtadienis
Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.
Veiklos: orientaciniai žaidimai, žygis pėsčiomis, važiavimas dviračiu, ekskursija su gidu ar turistiniu autobusu, kelionė.

3. Ramaus 50-ojo gimtadienio scenarijus
Vieta: namie ar restorane.
Veiklos:
vaišinimasis, fotografavimasis, stalo žaidimai, klausymas muzikos, stebėjimas spektaklio, bendravimas.

4. 50-ojo gimtadienio gamtoje scenarijus
Vieta: gamtoje (prie ežero, miške), kaimo turizmo sodyboje.
Veiklos: plaukiojimas valtimi, baidarėmis, plaustu, žvejyba, laužo kūrimas, stovyklavimas, žygis pėsčiomis ar dviračiu, maudymasis ežere, pirtyje.

5. Aktyvaus 50-ojo gimtadienio idėjos
Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.
Veiklos: boulingas, stalo tenisas, biliardas, snukeris, laipiojimas dirbtinėmis uolomis, važiavimas dviračiais, apsilankymas nuotykių parke,dažasvydis, jodinėjimas, šaudymas tire, šaudymas iš lanko.

6. 50-ojo gimtadienio danguje idėjos
Vieta: gamtoje, aukštai danguje.
Veiklos: skrydis oro balionu, dirižabliu, pažintinis, akrobatinis skrydis, šuolis su parašiutu.

7. Kūrybingas 50-asis gimtadienis
Vieta: gamtoje ar specialioje vietoje.
Veiklos: specialus užsiėmimas svečiams: tapyba, skulptūra, keramika, papuošalų gamyba, kalvystė, dekupažas, vilnos vėlimas, siuvimas ir modeliavimas, poezijos skaitymas, mimų teatras.

8. Prisiminimų kupinas 50-asis gimtadienis
Vieta: namie ar restorane.
Veiklos: pasakojimas ir dalijimasis prisiminimais apie jubiliatą, palinkėjimų knygos pildymas, fotokoliažas, vaišinimasis.

9. Relaksinis 50-asis gimtadienis
Vieta: SPA centre ar pirtyje
Veiklos: masažai, SPA procedūros, vanojimasis pirtyje, maudymasis, bendravimas.


Message edited by jurgita55 - Trečiadienis, 2013-01-30, 3:57 PM
 
Forumas » SVEIKINIMŲ IR ŠVENČIŲ SKYRELIS - patarimai ir pagalba besiruošiant šventei » GIMTADIENIS » Gimtadienio scenarijus (informacija)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright MyCorp © 2020